FAQ: aardwarmteboringen

Wij geven u graag antwoord op de meest voorkomende vragen als het gaat om aardwarmteboringen en aardwarmtetechniek. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben over aardwarmteboring of de technieken die we gebruiken, laat het ons dan weten.


Meest gestelde vragen

Mag er overal geboord worden?

Nee, in waterwingebieden of vervuilde gronden is het niet toegestaan om te boren.

Hoe diep mag er geboord worden?

Voor aardwarmtesystemen mag er in Nederland tot 500 meter diep geboord worden. Dieper dan 500 meter val je onder de mijnbouwwet.

Zijn er ook dieptebeperkingen buiten de 500 meter maximaal?

Er zijn gebieden waar bijvoorbeeld max. 40, 50 of 80 meter diep geboord mag worden. Dit heeft te maken met bijv. onderliggende drinkwatergebieden welke beschermd dienen te worden. Vaak zit er tussen de dieper gelegen drinkwatergebieden en de maximaal te boren diepte nog een dikke kleilaag die bescherming biedt.

Mag er vrij geboord worden?

Nee, er dient altijd een aanvraag te worden gedaan door daarvoor erkende partijen. Het kan een melding of vergunningsaanvraag zijn.

Worden boringen ook geregistreerd in Klic?

Nee, op dit moment is daar geen verplichting toe vanwege aanleg op eigen grond.

Hoe weet ik waar mijn bronsysteem in de grond ligt?

We maken achteraf altijd een revisietekening voor u. De bronnen worden ingemeten met ons GPS-toestel.

Hoe lang gaat een bronsysteem mee?

Berekeningen worden uitgevoerd over een periode van 25 jaar op basis van de vooraf bepaalde uitgangspunten. Na 25 jaar is uw systeem niet defect of uitgeput, tenzij u de uitgangspunten behoorlijk overschrijdt.

Is een hogere brontemperatuur interessant?

Jazeker, een hogere brontemperatuur geeft een hoger rendement van uw systeem.

Wat is een goede bron?

Er zijn 4 elementen voor het slagen van uw project. Bouwkundig zal het gebouw goed geisoleerd moeten zijn. De vloerverwarming zal op de juiste lengte en diameters verlegd moeten worden. Er moet een goede berekening gemaakt worden om een warmtepomp te kunnen selecteren. Daarna wordt een bron ontworpen op basis van de uitgangspunten van de warmtepomp.

Uit welk materiaal bestaat een gesloten bron?

De lussen die we in de bodem plaatsen zijn gemaakt van PE. Dit is een sterk materiaal waarop door fabrikanten 50 jaar garantie wordt gegeven.