Warmtedragervloeistof

Om de verdamper van de warmtepomp te beschermen tegen temperaturen lager dan de vorstgrens, wordt er vaak gewerkt met een glycol (anti-vries) in het bodemenergiesysteem. Als het systeem volledig is aangesloten tot in de technische ruimte, schoongespoeld met water en de druktesten positief zijn afgerond, kunnen we beginnen met het vullen van het systeem met onze warmtedragervloeistof. Het middel dat wij toepassen in de lussen is een niet giftige warmteoverdrachtsvloeistof en specifiek ontwikkeld voor gebruik in gesloten bodemenergiesystemen. Het is gebaseerd op een mix van biologisch afbreekbare en niet toxische vloeistoffen. 

[ Download de datasheet van GeoPro als PDF-bestand ]

 

Foto / spoelen + refractometer