Oplevering & werking bodemenergiesysteem

Nadat het systeem afgerond is zullen we op kantoor het project voor u afhandelen en u de revisiegegevens mailen. Deze bestaan uit ons werkplan, uitgangspunten en een gedetailleerde revisietekening met maatvoering.

Onze systemen zijn robuust vanwege eigen engineering en door het gebruik van de beste materialen

Hoe werkt nu precies een warmtepomp?

De warmtepomp heeft temperatuur nodig om te kunnen functioneren. Deze temperatuur haalt hij uit de lucht, bodem of grondwater. Deze temperatuur zet de warmtepomp om in een hogere temperatuur voor verwarming of tapwater. De warmtepomp verbruikt stroom maar het rendement daarentegen is hoog. Het rendement/ COP van de meeste geothermische warmtepompen is gemiddeld 5. Dat wil zeggen dat de warmtepomp 1 kWh aan electriciteit nodig heeft om 5kWh aan warmte te leveren, kortom 500% is haalbaar. Dit komt omdat de bodem een stabiele temperatuur heeft en daarom is het rendement ook een vast gegeven. Bij een lucht warmtepomp is een gemiddeld rendement van 350% haalbaar. Gemiddeld omdat de buitenlucht niet stabiel is en bij lager dan 7 graden buitentemperatuur wordt het rendement behoorlijk verlaagd. Andere momenten wanneer de temperatuur hoger is wordt het volle rendement weer gehaald. Vandaar dat bij een luchtwarmtepomp men spreekt over een gemiddeld rendement.

Warmtepomp kan ook koelen

Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat de warmtepomp ook kan koelen. In tegenstelling tot een luchtwarmtepomp die actief koelt waarbij de compressor draait, circuleert bij een bodemwarmtepomp slechts een bronpomp van enkele wattages: de compressor is uit en u bespaart maximaal aan energie. Koelen via de bodem is daarom een zeer efficiënte en goedkope oplossing. 

Wilt u informatie over de verschillen tussen een lucht -of bodemwarmtepomp in kosten en ook op lange termijn? Neem contact met ons op!