Afdichten (grouten)

Naast de boormeester is de assistent-boormeester verantwoordelijk voor allerhande werkzaamheden rondom de boorplek als ook voor inbrengen van de lus en het afdichten van het boorgat. Dit noemen we grouten. We hebben de meest innovatieve groutmachine in huis die de bodem afwerkt conform de gestelde eisen. Deze machine voert de druk -en flowtest uit op de aardwarmte lus en registreert dit in onze online portal. Als de lus wordt ingebracht, wordt ook de werkelijke ingebrachte diepte geregistreerd.

Afdichten (grouten) van het boorgat

Tijdens het grouten van het boorgat wordt exact de verhouding liters/kilogrammen van het grout afgewogen, gemixt, verpompt en vastgelegd. Hiermee bent u verzekerd dat er geleverd wordt conform de warmtegeleidingswaarde waarmee we in de bodemsimulatie hebben gerekend. Doordat we innovatief de machine hebben doorontwikkeld, is het ons gelukt om speciale gewichten te maken, die hol zijn. Op deze wijze voldoen we aan de wettelijke eis om op het diepste punt te grouten. Hiermee garanderen wij dat het gehele boorgat wordt afgedicht en dat er geen holle ruimtes achterblijven. De gewichten en de groutslang worden tijdens het grouten langzaam omhooggehaald en blijven niet als onnodige materialen achter in de bodem.

Groutmachine