Aardwarmteboringen

Na ontvangst van uw aanvraag voor de aardwarmteboring voeren wij eerst een aantal controles uit om te kijken of er geboord mag worden. In geval van restricties zoals waterwingebieden en vervuilde grond is het helaas niet mogelijk een bodemenergiesysteem te plaatsen (uitzonderingen daargelaten).

Warmteverliesberekening aardwarmte

Als er geen restricties zijn, ontvangen we graag gegevens van u zoals een warmteverliesberekening en plattegronden van het gebouw met kavel. Uiteraard willen we de wensen en eisen van de eindklant ook graag weten. Deze gegevens kunnen we dan gebruiken voor een eerste opzet van het systeem. Als er in het beginstadium al een BRL 6000-21 gecertificeerde partij bij betrokken is (warmtepomp gecertificeerd bedrijf) of u beschikt wellicht zelf over de benodigde certificering, dan kunnen we met de aangeleverde gegevens voor u aan de slag. Bij het ontbreken van deze wettelijke erkenning in het voorstadium kunnen er mogelijk later in het traject nog gegevens aangepast moeten worden!

Werkplan voor aardwarmteboring

De aangeleverde gegevens vertalen we naar een duidelijk opgezet ‘Werkplan’. Het werkplan hebben we nodig als basis voor onze bodemsoftware Earth Energy Designer (EED) waarmee we de bodem simuleren. Met het EED programma kunnen wij een betrouwbare doorrekening maken van het ontwerp van uw bodemenergiesysteem. Daarnaast geeft het drukverlies (maximale druk die de bronpomp kan leveren voor de circulatie van de vloeistof door de lus) dat we berekenen over het aan te leggen systeem duidelijk weer, wat de maximale diepte zal zijn voor de gekozen warmtepomp x het aantal lussen om de gewenste bodemenergie te leveren.

Oneindige diepte klinkt mooi, maar een efficiënt systeem werkt beter!

 

Overzichtelijke offerte aardwarmteboring

Wanneer we het drukverlies hebben afgestemd met de bodemsimulatie (EED) kunnen we overgaan tot het calculeren van het gewenste systeem en deze in een overzichtelijke offerte aanbieden incl. alle uitgangspunten.

Transparantie in hetgeen we aanbieden vinden we namelijk heel gewoon!

Wilt u ondersteund worden met de BRL 6000-21?

Zodra u ons opdracht geeft voor de realisatie van het systeem, dan verzorgen wij kosteloos de melding aan het bevoegd gezag.  Hierbij hebben we ook een SPF-verklaring nodig van de ‘Bovengronds gecertificeerde partij’ die de BRL 6000-21 gaat verzorgen. Als u niet zelf gecertificeerd bent, kunnen we dit voor u verzorgen voor een aantrekkelijke prijs. Voor verdere informatie neemt u contact met ons op.

Wij hebben de oplossing voor u!

Start werkzaamheden

Als de melding ‘voor akkoord’ retour is dan zullen we in overleg het werk gaan inplannen. Voor aanvang van de werkzaamheden vindt er nog een schouw plaats, waarbij de laatste zaken zullen worden doorgenomen.

Raadpleeg ook onderstaande pagina's voor het gehele traject aardwarmteboringen van A to Z:


Meest gestelde vragen

Mijn buren hebben een bronsysteem en wij willen dit ook!

Dit wil niet zeggen dat het bij u nu niet kan. We moeten nu wel middels berekeningen aantonen dat we het systeem van de buren niet met meer dan 1,5 graden beinvloeden in een looptijd van 25 jaar.

Hoe diep mag er geboord worden?

Voor aardwarmtesystemen mag er in Nederland tot 500 meter diep geboord worden. Dieper dan 500 meter val je onder de mijnbouwwet.

Hoe wordt een bron berekend?

Op basis van de aangeleverde uitgangspunten van de bovengronds gecertificeerde partij stellen we ons ontwerp op. De uitkomsten van ons ontwerp gebruiken we in ons bodemsimulatie programma. Dit programma geeft ons keuzes van diepte en aantal lussen. Hieruit kunnen we de beste optie voor u selecteren. Om het ontwerp compleet te maken stellen we ook gelijk een drukverliesberekening op. Hiermee kunnen we aantonen dat de bronpomp in de warmtepomp voldoende vermogen heeft om de vloeistof in de lus rond te pompen.